EDERA

By |2023-03-28T13:10:09+00:00març 23rd, 2023|

Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecasts ACRÒNIM: EDERA PERIODE: 01/02/2023 – 31/01/2025 ENTITAT FINANÇADORA: European Commission Civil Protection Preparedness TOPIC: UCPM - 2022 -PP URL: http://www.edera-project.eu/web-edera/web/ Les pluges intenses i les tempestes convectives desencadenen una sèrie de perills naturals diferents (inundacions, esllavissades, colades de runa...) que [...]

RESIST

By |2023-03-28T13:36:07+00:00desembre 19th, 2022|

Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology ACRÒNIM: RESIST PERIODE: 01/01/2023 – 31/12/2027 ENTITAT FINANÇADORA: Horizon Europa TOPIC: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 URL: https://resist-project.eu El projecte RESIST és un projecte que pertany a la Missió HORIZON EUROPE per l’adaptació al canvi climàtic i ens permetrà establir [...]

CLIMAAX

By |2023-03-28T13:05:35+00:00desembre 19th, 2022|

CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX ACRÒNIM: CLIMAAX PERIODE: 01/01/2023 – 31/12/2026 ENTITAT FINANÇADORA: Horizon Europa TOPIC: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 URL: https://www.climaax.eu Moltes regions i comunitats europees tenen una experiència i recursos limitats per integrar dades, models i dades locals i globals disponibles. i conceptes en [...]

RISC-KIT

By |2023-03-30T08:30:51+00:00desembre 13th, 2022|

Resilience-Increasing Strategies for Coasts - toolKIT ACRÒNIM: RISC-KIT PERIODE: 01/11/2013 – 30/04/2017 ENTITAT FINANÇADORA: FP7-ENVIRONMENT URL: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/projects/resilience-increasing-strategies-for-coasts-toolkit CORDIS: https://cordis.europa.eu/project/id/603458 Estratègies d'augment de la resiliència per a les costes: toolKIT (RISC-KIT) oferirà mètodes, eines i enfocaments de gestió preparats per reduir el risc i augmentar la resiliència als [...]

ANYWHERE

By |2023-03-30T09:16:49+00:00desembre 13th, 2022|

EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events ACRÒNIM: ANYWHERE PERIODE: 01/06/2016 – 31/12/2019 ENTITAT FINANÇADORA: HORIZON 2020 (2014-2020) European Commission URL: http://anywhere-h2020.eu CORDIS: http://cordis.europa.eu/projects/700099 L'objectiu final d'ANYWHERE és empoderar les institucions i els ciutadans que responen per millorar la seva anticipació i la [...]

EDHIT

By |2022-12-14T06:26:12+00:00desembre 13th, 2022|

European Demonstrattion of a rainfall and lightning induced Hazard Identification nowcasting Tol ACRÒNIM: EDHIT PERIODE: 1/11/2013 - 31/10/2015 ENTITAT FINANÇADORA: ECHO-661005-EDHIT (European Commission) URL: http://crahi.upc.edu/edhit/ El projecte donarà com a resultat la demostració intensiva d'una versió millorada de l'eina d'identificació de perills induïts per la pluja [...]

HAREN

By |2022-12-14T06:26:18+00:00desembre 13th, 2022|

Hazard Assessment based on Rainfall European Nowcasts ACRÒNIM: HAREN PERIODE: 01/01/2012 – 30/09/2013 ENTITAT FINANÇADORA: ECHO-230301-HAREN (European Commission) URL: http://aqua.upc.es/haren/ L'objectiu del projecte és desenvolupar un sistema de seguiment i previsió de precipitacions que s'utilitzi en la previsió dels perills induïts per les precipitacions a escala [...]

ERICHA

By |2022-12-14T06:31:05+00:00desembre 12th, 2022|

Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment system ACRÒNIM: ERICHA PERIODE:01/01/2016 -31/08/2017 ENTITAT FINANÇADORA:ECHO-718684-ERICHA URL: http://crahi.upc.edu/ericha/ Les fortes pluges i els fenòmens de tempestes intenses (ràfegues de vent, llamps, calamarsa...) són els factors desencadenants d'una sèrie de perills naturals diferents (inundacions sobtades, esllavissades de terra, colades de [...]

SMUFF

By |2022-12-14T06:27:26+00:00desembre 12th, 2022|

Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awareness ACRÒNIM: SMUFF PERIODE: 01/01/2018 – 31/12/2019 ENTITAT FINANÇADORA: European Commission URL: http://fmispace.fmi.fi/index.php?id=smuf Les pèrdues a causa dels perills associats a les fortes pluges i les tempestes són el risc social més gran i creixent [...]

TAMIR

By |2023-03-30T09:30:46+00:00desembre 12th, 2022|

Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in Europe ACRÒNIM: TAMIR PERIODE: 01/02/2020 – 31/05/2022 ENTITAT FINANÇADORA: UCPM-874435-TAMIR URL: http://fmispace.fmi.fi/index.php?id=tamir Els perills induïts per tempestes convectives i pluges intenses (per exemple, inundacions) es converteixen en [...]

Go to Top