Integrating a European Rainfall-InduCed Hazard Assessment system

ACRÒNIM: ERICHA

PERIODE:01/01/2016 -31/08/2017

ENTITAT FINANÇADORA:ECHO-718684-ERICHA

URL: http://aqua.upc.es/ericha-html/

Les fortes pluges i els fenòmens de tempestes intenses (ràfegues de vent, llamps, calamarsa…) són els factors desencadenants d’una sèrie de perills naturals diferents (inundacions sobtades, esllavissades de terra, colades de runa…) que afecten la vida de les persones i els béns. El projecte ERICHA té com a objectiu millorar les eines operatives existents per proporcionar alertes primerenques integrant productes avançats de previsió i avaluació de perills basats en els compostos de radar produïts pel projecte EUMETNET OPERA. Aquest projecte integrarà els desenvolupaments millorats dels projectes HAREN i EDHIT com a mòdul operatiu a la plataforma en temps real de l’European Flood Awareness System (EFAS), que proporciona suport directe al Centre Europeu de Coordinació de Resposta (ERCC) de la DG ECHO a col·laboració amb el JRC i l’ECMWF.

El Consorci està format per  3 socis:

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Coordinador
  • Finnish Meteorological Institute  (FMI)
  • Finnish Ministry of Interior, Department for Rescue Services (DRS)

A més a més, hi ha 5 Stakeholders:

  • OPERA-EUMETNEt
  • European Centre for Medium-Range Weather Forecast (ECMWF)
  • Institute for Environment and Sustainability, Climate Risk Management Unit, Joint Research Centre – Commission of the European Communities (JRC)
  • Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España (DGPCE)
  • VAISALA
  • 2019. Park, S.; Berenguer, M.; Sempere-Torres, D. Long-term analysis of gauge-adjusted radar rainfall accumulations at European scale. Journal of hydrology. Vol. 573 p. 768-777 DOI: 10.1016/j.jhydrol.2019.03.093

PROJECTES RELACIONATS

SMUFF

TAMIR

SMUFF

SMUFF

EDHIT

EDHIT

HAREN

HAREN