Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecasts

ACRÒNIM: EDERA

PERIODE: 01/02/2023 – 31/01/2025

ENTITAT FINANÇADORA: European Commission Civil Protection Preparedness

TOPIC: UCPM – 2022 -PP

URL: http://www.edera-project.eu/web-edera/web/

Les pluges intenses i les tempestes convectives desencadenen una sèrie de perills naturals diferents (inundacions, esllavissades, colades de runa…) que tenen impactes en la vida i els béns de les persones a tot Europa i a través de les fronteres. Tot i que les polítiques de gestió i resposta d’emergències s’estan convertint en un enfocament de gestió de riscos més adaptat, les agències de Protecció Civil encara s’enfronten a múltiples reptes que dificulten les seves decisions actives, inclosa l’absència de previsions de perills múltiples o la dificultat per traduir les previsions de perills en decisions basades en l’impacte, o la coordinació entre les autoritats de gestió d’emergències durant esdeveniments extrems i/o a gran escala que afectin múltiples regions i països. En aquest context, la integració de previsions avançades basades en l’impacte multirisc en els sistemes d’alerta precoç existents (capitalitzant els avenços en l’observació i les previsions de perills i els conjunts de dades de vulnerabilitat i exposició) és clau per millorar la gestió d’emergències que condueixi a la reducció del risc de desastres i al canvi climàtic. adaptació. El projecte EDERA hereta els resultats dels projectes anteriors de la UCPM ERICHA, SMUFF i TAMIR per a la previsió perfecta de pluges intenses i impactes d’inundacions sobtades i té com a objectiu utilitzar el component de previsió d’inundacions fluvials del Sistema europeu de conscienciació sobre les inundacions (EFAS) del Servei de Gestió d’Emergències de Copernicus (CEMS). ) proposar una estratègia millorada per a les previsions d’impacte d’inundacions compostes a Europa, combinant perills convectius i riuades pluvials i riuades. L’estratègia desenvolupada es demostrarà en temps real durant 15 mesos a dos nivells: (1) a escala europea, avaluant el rendiment de les previsions d’impacte en col·laboració amb les parts interessades del projecte (amb aquest objectiu, els productes seran més profunds). integrat a EFAS), i (2) en dos llocs pilot (Espanya-Portugal i Finlàndia+), on es milloraran els Sistemes d’Alerta Precoç dels usuaris finals operatius (implicats en el projecte com a socis i parts interessades) integrant l’impacte de les inundacions desenvolupat EDERA. previsions en temps real per avaluar-ne la utilitat per millorar la cooperació transfronterera i la coordinació entre les autoritats competents (a escala nacional i regional). La integració d’aquestes previsions d’impacte a l’EFAS, que dóna suport directe a la DG-ECHO ERCC, n’assegurarà la disponibilitat més enllà de la durada del projecte.

El projecte és una extensió dels antics projectes HAREN, EDHITERICHA, SMUFF, and TAMIR.

El consorci està format per 6 institucions:

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC, ES) (Coordinador)
  • European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
  • Finnish Meteorological Institute (FMI, FI)
  • Ministerio del Interior (ESMIR, ES)
  • Autoridade Nacional de Emergencia e Proteçao Civil (ANEPC, PT)

A més, EDERA compta amb la participació directa de:

  • 3 usuaris finals com a socis del consorci ANEPC and DGPCE i AMAYA
  • 4 CPA regionals i locals: CPAND i CPPG  (Andalucia) i KYMPE i HRS (Finlàndia)
  • I amb el projecte ARISTOTLE-eENHSP en curs (finançat per la DG-ECHO donant suport a ERCC) participaran com a parts interessades del projecte.