Advanced tools for pro-active Management of Impact and Risks induced by convective Weather, Heavy Rain and Flash Foods in Europe

ACRÒNIM: TAMIR

PERIODE: 01/02/2020 – 31/05/2022

ENTITAT FINANÇADORA: UCPM-874435-TAMIR

URL: http://fmispace.fmi.fi/index.php?id=tamir

Els perills induïts per tempestes convectives i pluges intenses (per exemple, inundacions) es converteixen en desastres quan i on interactuen amb els sistemes socials exposats i vulnerables, per exemple, la vida i les activitats humanes, els actius i les infraestructures. Els avenços recents en la previsió probabilística de riscos multifons sense problemes induïts per pluges intenses ha permès produir prediccions des de la previsió ara (uns quants minuts) fins a intervals curts i mitjans (5 dies), permetent una presa de decisions coherent tant a nivell de resposta d’emergència com de planificació. Tanmateix, les agències de Protecció Civil encara s’enfronten a múltiples reptes que dificulten les seves decisions actives. Aquests reptes inclouen altes taxes de falses alarmes, absència de previsions de perills múltiples (per exemple, pluges abundants, inundacions, llamps, ratxes de vent, calamarsa), inclosa la seva avaluació simultània de riscos i la dificultat per traduir les previsions de perills en decisions basades en l’impacte. Aquest projecte té com a objectiu abordar aquests tres reptes principals mitjançant la ciència innovadora i d’última generació i la integració de productes desenvolupats als sistemes existents (per exemple, la plataforma del Sistema europeu de conscienciació sobre inundacions (EFAS)) per donar suport a la gestió proactiva d’emergències a diferents escales. Això s’aconseguirà mitjançant (i) la millora dels productes i eines existents amb una capacitat d’avaluació i alerta d’impacte millorada, i (ii) lliurant-los mitjançant plataformes operatives i nous serveis web, per a una integració efectiva als sistemes de Protecció Civil existents. Els productes i eines desenvolupats en el projecte s’avaluaran en funció de la seva utilitat per a la presa de decisions mitjançant l’avaluació d’estudis de cas i la demostració en temps real en els sistemes regionals de l’Agència de Protecció Civil. Hi ha quatre beneficiaris del projecte: el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Pla Mitjà (ECMWF), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i el Departament de Rescat de Kymenlaakso (Kympe), juntament amb el coordinador de l’Institut Meteorològic Finlandès (FMI). A més, hi ha sis parts interessades de tres països, entre els quals hi ha operadors de Protecció Civil a Finlàndia i Catalunya, així com una autoritat mediambiental nacional. El projecte és una extensió dels projectes anteriors HAREN, EDHIT, ERICHA i SMUFF

El Consorci està format per 4 socis. 

  • Finnish Meteorological Institute (Coordinador)
  • European Centre For Medium-Range Weather Forecasts
  • Universitat Politècnica de Catalunya
  • Kymenlaakso Rescue Department (KymPe)

A més a més, hi ha 6 parts interessades de tres països diferents, entre els quals hi ha Protecció Civil de Finlàndia i Catalunya, així com una autoritat mediambiental nacional.

Projectes Relacionats