Utilització de pronòstics i algorismes per a generar alertes en temps reals. Creació d’algorismes per a transformar la previsió de pluja en alertes.

Característiques Principals

  • Desenvolupament d’algorismes per a transformar les previsions de pluja en alertes locals per a diferents duracions de tempestes.
  • Avisos d’inundació sobtada basats en les precipitacions agregades basades a la xarxa de drenatge mitjançant QPEs i QPFs basats en radar
  • Activació en temps real en base al llindar d’alertes

  • Utilització de la informació sobre l’exposició i la vulnerabilitat local per generar alertes específiques en llocs prioritaris