Desenvolupament de plataformes per a la visualització de pronòstics hidrometeorològics en temps real.

Característiques Principals

  • Visors per donar suport a les comunitats per reduir els impactes dels propers esdeveniments meteorològics. (Creació de plataformes i App mòbil fetes a mida per cada un dels municipis i /o empreses)
  • Comunicació d’avisos basats en l’impacte per ubicacions vulnerables dins de les zones d’alt risc a la comunitat generats per un sistema d’alerta primerenca especifica del lloc (SS-EWS)

  • Enumeració d’accions disponibles recomanades per mitigar i reduir els possibles impactes locals per a cada nivell d’avis en funció dels plans d’autoprotecció pre-aprovats

  • Implementació i avaluació de noves funcionalitats per recolzar a les comunitats i els seus ciutadans (possibilitat d’enviar fotos i informació geoetiquetades a través de les aplicacions per tal de poder validar els esdeveniments i els seus impactes)

  • Implementació de les plataformes i Apps a noves ciutats per ajudar a les comunitats a preparar-se en temps d’emergència climàtica

APP MÒBIL

Plataformes