El nostre equip

L’equip del CRAHI està format per investigadors, doctorands, personal de tecnologies de la informació i la comunicació i personal de suport a la investigació

Personal de direcció

Prof. Daniel Sempere-Torres
Dr. en Hidrologia

Director del CRAHI

Prof. Marc Berenguer
Dr. en Enginyeria Civil

Director d’investigació

Personal científic

Dra. Shinju Park
Dra. en Ciències de l’Atmosfera

Investigadora principal

Dr. Carles Corral
Dr. en Enginyeria Civil

Investigador principal

Dra. Erika Meléndez
Dra. en Enginyeria Civil

Investigadora principal

Xinyu Li
Màster en Recursos Hídrics, Medi Ambient i Enginyeria del Litoral

Investigadora pre-doctoral

Liza Tapia
Màster Erasmus Mundus
en Gestió del Risc per Inundació

Investigadora pre-doctoral

Ahmed Elhabashy
Màster en Enginyeria de l’Aigua

Investigador pre-doctoral

Emily Kemp
Màster Erasmus Mundus
en Gestió del Risc per Inundació

Tesi màster

Personal de tecnologies de la informació i la comunicació

Anna Berruezo
Grau en Enginyeria Informàtica

Desenvolupadora de sistemas

Marta Gabarró Solanas
Grau en Matemàtiques

Desenvolupadora d’algorismes

Víctor González Garrido
Grau en Enginyeria Informàtica

Desenvolupador de software

Rubén Sanz García
Grau en Enginyeria Informàtica

Desenvolupador de software

Suport a la investigació

Sonsoles Miguel Queralt
Llicenciada en Periodisme

Tècnica de comunicació

Gisela Vilalta Aguilar
Llicenciada en Economia

Adminstradora