CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX

ACRÒNIM: CLIMAAX

PERIODE: 01/01/2023 – 31/12/2026

ENTITAT FINANÇADORA: Horizon Europa

TOPIC: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01

URL: https://www.climaax.eu

Moltes regions i comunitats europees tenen una experiència i recursos limitats per integrar dades, models i dades locals i globals disponibles. i conceptes en una avaluació del risc climàtic (CRA) específica del context. Per a una CRA autoritzada, les dades i proves locals han de ser-ho integrat amb dades i escenaris de referència paneuropeus establerts.

CLIMAAX oferirà importants anàlisis financeres i analítiques suport pràctic a les regions i comunitats per desenvolupar i millorar les seves CRA mitjançant una sèrie d’activitats. CLIMAAX oferirà (a) un marc de CRA estandarditzat CRA basat en l’experiència i les millors pràctiques de la comunitat actuals, (b) una caixa d’eines amb dades, models i utilitats per proporcionar accés a arxius de dades obertes europeus i globals integrats amb dades locals i procediments, (c) cinc CRA regionals pilot europees per donar forma al marc i al conjunt d’eines, (d) suport financer a almenys 50 regions per executar un CRA específic del context, (e) material d’orientació de CRA i servei d’assistència en línia per a altres regions europees, i (f) una proposta per resultats d’alt nivell en la futura operativa de la funció de suport regional de CRA.

Els principals grups destinataris són les autoritats regionals, les organitzacions comunitàries (organitzacions de parts interessades sectorials, ONG, ciutadans xarxes) i Agències de Protecció Civil centrades en la gestió del risc climàtic i la resposta a emergències. El projecte implicarà a gran comunitat de pràctiques per crear conjuntament el marc i la caixa d’eines i codefinir l’aplicació i el seguiment de suport financer criteris.

El principal resultat serà una acceleració demostrada del disseny i la implementació de plans regionals de gestió de riscos adaptació climàtica i resposta a emergències.

El consorci està format per 19 organitzacions.

 • Stichting Deltares (DELT) NL
 • Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona (UPC) ES
 • Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) IT
 • Finnish Meteorological Institute (FMI) FI
 • Association Europeenne des Agences de Developpement (EURADA) BE
 • Research Gemeinnützige GMBH (ADELPHI) DE
 • FundingBox accelerator sp. z o.o. (FBA) PL
 • Stichting VU (VU-IVM) NL
 • Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambianti Climiatici (CMCC) IT
 • European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) UK
 • Mesto Zilina (ZILINA) SK
 • KAJO SRO (KAJO) SK
 • Camara Municipal de Setúbal (SETUBAL) PT
 • Instituto de Geografia e Ordenamento do Territorio da Universidade de Lisboa (IGOT)PT
 • Department d’Interior – Generalitat de Catalunya (INTC) ES
 • Internationales Institut fuer Angewandte Systemanalyse (IIASA) AT
 • Ministry of the Interior of Finland (MoIFI) FI
 • Latvijas Vides, Geologijas un Meteorologijas Centrs Sia (LVGMC) LV
 • Emergency Service Academy Finland (ESAF)