EnhANcing emergencY management and response to extreme WeatHER and climate Events

ACRÒNIM: ANYWHERE

PERIODE: 01/06/2016 – 31/12/2019

ENTITAT FINANÇADORA: HORIZON 2020 (2014-2020) European Commission

URL: http://anywhere-h2020.eu

CORDIS: http://cordis.europa.eu/projects/700099

L’objectiu final d’ANYWHERE és empoderar les institucions i els ciutadans que responen per millorar la seva anticipació i la seva capacitat de resposta proactiva per fer front a esdeveniments meteorològics i climàtics extrems i d’alt impacte. Això s’aconseguirà mitjançant la implementació operativa de tecnologia innovadora d’avantguarda com per tal de millorar la protecció dels ciutadans i salvar vides. ANYWHERE proposa implementar una plataforma paneuropea multirisc que proporcioni una millor identificació dels impactes induïts pel temps previst i la seva ubicació en el temps i l’espai abans que es produeixin. Aquesta plataforma donarà suport a una anàlisi i anticipació més ràpida dels riscos abans de l’ocurrència de l’esdeveniment, una millor coordinació de les reaccions d’emergència sobre el terreny i ajudarà a augmentar l’autopreparació de la població en risc. Aquest important pas endavant en la millora de la capacitat proactiva per donar respostes d’emergència adequades es pot aconseguir aprofitant les metodologies de previsió avançades i els models d’impacte posats a disposició per projectes d’IDT anteriors, maximitzant l’aprofitament del seu potencial innovador no plenament explotat fins ara. El consorci es basa en un grup fort de coordinadors de projectes clau anteriors de la CE en els camps relacionats, juntament amb 12 autoritats operatives i institucions de primers responsables i 6 empreses líders del sector. La plataforma s’adaptarà per oferir productes d’alerta primerenca i serveis de suport a la presa de decisions personalitzables localment i orientats de manera proactiva a les necessitats i requisits de les autoritats regionals i locals, així com als operadors públics i privats d’infraestructures i xarxes crítiques. S’implementarà i es demostrarà en 4 llocs pilot seleccionats per validar el prototip que es traslladarà a l’operació real. L’adopció del mercat estarà assegurada per la cooperació amb una xarxa col·laborativa de pimes i indústria, que cobreix una àmplia gamma de sectors i parts interessades a Europa i, finalment, a tot el món.

mÉS VIDEOS

El Consorci està format per 34 organitzacions pertanyents a 12 països europeus que inclouen tots els àmbits rellevants de la cadena de valor vinculats a la gestió d’emergències induïdes pel temps: 12 autoritats operatives de gestió d’emergències que cobreixen diferents àmbits (nacional, regional i local), 13 d’investigació, desenvolupament i organitzacions d’innovació (antics coordinadors de projectes) que desenvolupen productes de previsió d’impacte i 9 petites i mitjanes empreses i indústries.

 • UNIVERSITAT POLITÈNICA DE CATALUNYA

 • AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA

 • AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCIA

 • AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE LIGURE – ARPAL

 • AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS

 • ARANTEC ENGINHERIA SL

 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS

 • CENTRO INTERNAZIONALE IN MONITORAGGIO AMBIENTALE – FONDAZIONE CIMA

 • COMUNE DI GENOVA

 • CONSORZIO FUTURO IN RICERCA

 • DEPARTAMENT D’INTERIOR – GENERALITAT DE CATALUNYA

 • DIRECTION DE L’ECONOMIE PUBLIQUE DU CANTON DE BERNE

 • EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS

 • HELMHOLTZ-ZENTRUM FUR UMWELTFORSCHUNG GMBH – UFZ

 • HELSE STAVANGER HF

 • HYDROMETEOROLOGICAL INNOVATIVE SOLUTIONS

 • ILMATIETEEN LAITOS

 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION

 • KAJO SRO

 • METEODAT GMBH

 • MINISTERIO DEL INTERIOR

 • MINISTRY OF THE INTERIOR

 • PREDICT SERVICES SAS

 • RAB CONSULTANTS LIMITED

 • RINA CONSULTING SPA

 • SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO S ANNA

 • SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-CORSE

 • SINTEF AS

 • STIFTELSEN SINTEF

 • THE UNIVERSITY OF READING

 • UNIVERSITAET PADERBORN

 • UNIVERSITE COTE D’AZUR

 • UNIVERSITE DE GENEVE

 • WAGENINGEN UNIVERSITY

Resultat del projecte

ANYWHERE ha desenvolupat solucions que donen suport a un nou concepte de gestió d’emergències capaç de millorar la capacitat de resposta de les institucions del PPDR a Europa i més enllà.

A més d’una plataforma de suport a la presa de decisions destinada a Proteccions Civils, ANYWHERE també fomenta la millora de l’autopreparació i l’autoprotecció de la població per minimitzar la seva vulnerabilitat davant episodis meteorològics extrems.

ANYWHERE ofereix solucions tecnològiques d’avantguarda per permetre que la societat en conjunt i les principals agències de protecció civil puguin respondre amb més rapidesa i eficàcia que avui als esdeveniments meteorològics d’alt impacte, i fer front millor als impactes socials, ambientals i econòmics relacionats amb aquests. Aconseguir-ho requereix centrar-se en els impactes, transformant la resposta d’emergència de reactiva a proactiva.

VEURE SERVEIS