EDERA

By |2023-03-28T13:10:09+00:00març 23rd, 2023|

Early warning Demonstration of pan-European rainfall-induced impact forecasts ACRÒNIM: EDERA PERIODE: 01/02/2023 – 31/01/2025 ENTITAT FINANÇADORA: European Commission Civil Protection Preparedness TOPIC: UCPM - 2022 -PP URL: http://www.edera-project.eu/web-edera/web/ Les pluges intenses i les tempestes convectives desencadenen una sèrie de perills naturals diferents (inundacions, esllavissades, colades de runa...) que [...]

RESIST

By |2023-03-28T13:36:07+00:00desembre 19th, 2022|

Regions for climate change resilience through Innovation, Science and Technology ACRÒNIM: RESIST PERIODE: 01/01/2023 – 31/12/2027 ENTITAT FINANÇADORA: Horizon Europa TOPIC: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 URL: https://resist-project.eu El projecte RESIST és un projecte que pertany a la Missió HORIZON EUROPE per l’adaptació al canvi climàtic i ens permetrà establir [...]

CLIMAAX

By |2023-03-28T13:05:35+00:00desembre 19th, 2022|

CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and toolboX ACRÒNIM: CLIMAAX PERIODE: 01/01/2023 – 31/12/2026 ENTITAT FINANÇADORA: Horizon Europa TOPIC: HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 URL: https://www.climaax.eu Moltes regions i comunitats europees tenen una experiència i recursos limitats per integrar dades, models i dades locals i globals disponibles. i conceptes en [...]

Go to Top