Seamless probabilistic multi-source forecasting of heavy rainfall hazards for European flood awareness

ACRÒNIM: SMUFF

PERIODE: 01/01/2018 – 31/12/2019

ENTITAT FINANÇADORA: European Commission

URL: http://fmispace.fmi.fi/index.php?id=smuf

Les pèrdues a causa dels perills associats a les fortes pluges i les tempestes són el risc social més gran i creixent associat als fenòmens naturals. La capacitat de supervisar i predir aquests esdeveniments és crucial per a la preparació i la presa de decisions en les operacions d’emergència. L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar eines millorades per avaluar i pronosticar els perills i riscos induïts per pluges intenses i tempestes severes (per exemple, inundacions sobtades, inundacions urbanes, esllavissades de terra) a escala des de ciutats individuals fins a paneuropees. Això s’aconseguirà combinant observacions de precipitacions paneuropees multiinstrumental juntament amb mètodes de previsió d’última generació. El resultat del projecte és un conjunt d’eines i productes per a la predicció de riscos i riscos probabilistes d’alta resolució sense problemes per a terminis de lliurament de 15 minuts a 5 dies. El resultat es difondrà mitjançant la integració dels mètodes a la plataforma del Sistema Europeu de Conscienciació sobre Inundacions (EFAS), que és el sistema de referència per al seguiment i previsió d’inundacions que utilitzen els agents de gestió i resposta d’emergències. D’aquesta manera, el projecte proporciona eines en temps real de gran utilitat per donar suport a la presa de decisions en operacions d’emergència. Mitjançant les plataformes EFAS i SMUFF, els productes s’ajustaran a les necessitats i procediments de l’usuari final entre els operadors de protecció civil. La integració d’EFAS garantirà la disponibilitat dels productes més enllà de la durada del projecte (per exemple, a ERCC). El projecte és una extensió dels antics projectes HAREN, EDHIT i ERICHA.

El Consorci està format per 4 socis. 

  • Finnish Meteorological Institute (FMI) (Coordinador)
  • European Centre For Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
  • Mikkelin kaupukni (ESPL)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

El projecte també beneficiarà agències de protecció civil i instituts hidrometeorològics de Finlàndia i Catalunya i d’Europa (inclosos els estats membres de l’ECMWF i els socis de l’EFAS). Les parts interessades Vaisala i EUMETSAT proporcionaran dades complementàries d’estimació de precipitacions per a aquelles parts d’Europa que no estan cobertes per OPERA.

PROJECTES RELACIONATS

SMUFF

TAMIR

ERICHA

ERICHA

EDHIT

EDHIT

HAREN

HAREN