Carretera Nevada

By |2024-01-17T15:30:06+00:00January 10th, 2024|

CarreteraNevada és una campanya de participació ciutadana a través de Twitter i el correu electrònic per recollir fotografies sobre l’afectació de la xarxa viària de Catalunya en cas de temporal de neu