Convenios de colaboración

aca_2

Sala de telecontrol del ACA

manresa

Episodio del 10 de Junio de 2000

  1. Conveni entre el Departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la creació d'un Grup de Recerca en Hidrometeorologia a Catalunya, (2001).

  2. Conveni marc entre l' Institut National Polytecnique de Grenoble (INPG) (França) i la UPC per a desenvolupar amb el LTHE temes de modelització hidrològica, i en particular per a desenvolupar l'estudi de les aplicacions hidrològiques del radar meteorològic.

  3. Creació d'una Xarxa Temàtica d'Hidrologia Mediterrània, dintre de l'II Pla de Recerca de Catalunya (CIRIT, Catalunya).

  4. Conveni marc entre Direction Departamentale de l'Equipement (Perpignan, França) i la UPC per a desenvolupar temes de modelització hidrològica, i en particular l'estudi de models de previsió d'inundacions (1994).