Oberta la primera licitació pública de CLIMAAX

CLIMAAX (CLIMAte risk and vulnerability Assessment framework and Toolbox per les seves sigles en anglès) es un projecte europeu de quatre anys de durada finançat pel programa Horizon Europe, la missió del qual és proporcionar suport financer i suport pràctic per millorar l'avaluació del risc climàtic (ARC) i la gestió de les emergències de component meteorològic agreujades pel canvi climàtic a escala regional.

El Centre d'Investigació Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya. Barcelona Tech (UPC), que participa com a soci en el projecte, convida a participar en aquesta primera licitació per millorar la resposta climàtica a escala regional a organismes públics que treballen en avaluacions i plans de gestió de riscos relacionats amb el clima, així com a organitzacions sense ànim de lucre compromeses amb abordar els impactes del canvi climàtic i la resiliència comunitària.

Els sol·licitants seleccionats rebran:

  • Fins a 300.000 euros en finançament per millorar els plans d'ARC i així donar una resposta més efectiva a les emergències climàtiques.
  • Accés i suport per implementar el marc metodològic estandaritzat desenvolupat per CLIMAAX, així com a la caixa d'eines d'ARC amb mesures concretes per fer front a les emergències.
  • Assessorament tècnic per implementar metodologies adaptades localment, utilizant dades i proves locals.
  • Accés als esdeveniments de divulgació i participació organizats per CLIMAAX.

Aquesta licitació és una oportunitat única per crear un impacte substancial en l'adaptació al canvi climàtic a totes les regions europees.

La licitació restarà oberta fins al 22 de març del 2024. El formulari de sol·licitud i tota la informació important es poden consultar aquí.