El projecte GOBEYOND s’inicia a l’octubre a Castelldefels

Els dies 18, 19 i 20 d'octubre del 2023 es va iniciar formalment el projecte europeu GeO and weather multi-risk impact Based Early warning and response systems supporting rapid deploYment of first respONders in EU and beyonD (GOBEYOND, per les sigles en anglès). Aquesta primera reunió entre els socis del projecte va tenir lloc a l'hotel Playafels, a Castelldefels, Barcelona, Espanya.

GOBEYOND és una acció d'innovació de quatre anys de durada, cofinançada per la Unió Europea en el marc del programa Horizon Europe, que té com a objectiu desenvolupar i provar sistemes multirisc de detecció primerenca basats en impactes (MR-IEWS) que canviïn la gestió de les respostes davant de situacions d'emergència meteorològiques, climàtiques i geofísiques a Europa, els països de la Unió per la Mediterrània, i més enllà.

L'esdeveniment, estructurat al llarg de tres dies, va comptar amb la participació de més de 45 investigadors, desenvolupadors i professionals d'equips de resposta a les emergències que conformen una aliança integrada per 27 socis (17 autoritats de protecció civil i organismes que intervenen en l'emergència, 7 institucions de recerca i desenvolupament tecnològic i 3 petites i mitjanes empreses) de 9 països.

Durant el primer dia, el director del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech (CRAHI-UPC), Daniel Sempere-Torres, que coordina el projecte, va oferir una visió general sobre el projecte, seguida de les presentacions dels líders dels diferents paquets de treball. El contingut de les presentacions va incloure la descripció de les tasques, els lliuraments i les properes accions de cada paquet de treball. Per tal de facilitar debats entre els assistents, es va organitzar una sessió de preguntes i respostes després de cada presentació.

El segon dia de l'esdeveniment, es va organitzar una discussió de pòsters centrada en llocs pilot, MR-EWS basats en l'impacte i eines de plataforma. L'últim dia es va celebrar la primera Assemblea General.