Proyecto de apoyo a la presentación de la propuesta ANYWHERE a la convocatoria Europea H2020-DRS-1-2015

PERIODE: 01/01/2015

ENTITAT FINANÇADORA: Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016

URL: https://futur.upc.edu/16967824

El projecte PRO-ANYWHERE té com a finalitat presentar la proposta ANYWHERE a la convocatòria H2020-DRS-1-2015 del programa Horizon 2020 de la Comissió Europea, essent el 27 d’agost de 2015 la data límit per a la seva presentació. Coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i amb un pressupost d’uns 13 M (per al qual es demana un finançament d’11,7 M), ANYWHERE és un projecte ambiciós i complex creat per un consorci d’unes 30 organitzacions de 10 països (universitats). , centres de recerca, pimes i agències encarregades de donar les primeres respostes a desastres i emergències provocades per episodis meteorològics extrems). Compta, entre altres organismes públics internacionals, amb la participació en el consorci de la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya com a responsable d’una de les Manifestacions, i la Direcció General de Protecció Civil i Emergències Espanyola. La complexitat de la proposta ALLOU requereix abordar el procés de generació de la proposta amb un equip de treball altament qualificat, seguint un procés ben definit i una planificació precisa perquè la qualitat resultant de la proposta la faci altament competitiva. L’equip de treball de PRO-ANYWHERE està format per personal del Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia de la UPC (CRAHI-UPC) amb una àmplia experiència en projectes europeus, al qual s’afegiran els representants assignats dels diferents socis del projecte, de manera que finalment un equip de més de 40 persones s’establiran i coordinaran per a l’elaboració de la proposta.

Les activitats PRO-ANYWHERE començaran generant, en una primera fase, una descripció exhaustiva de la seva base conceptual i proposta de valor. Aquestes idees originals estaran disponibles des de l’inici del projecte, permetent així, en una segona fase, procedir a contactar amb aquelles organitzacions identificades com a potencials socis clau, de manera coherent amb el projecte definit fins ara. Els socis implicats en aquesta etapa formaran el nucli de l’equip del consorci i es convertiran en l’eix de creació de circumscripcions per a la preparació de la proposta. Tots els socis principals que participaran en aquesta fase inicial tenen com a objectiu contribuir amb habilitats i experiència substancials per consolidar un concepte de proposta potent, creant així una oportunitat atractiva per a la resta de socis potencials. Aquest equip central perfeccionarà l’abast del projecte, la seva ambició i l’impacte esperat dels resultats. Així mateix, s’abordarà el disseny dels paquets de treball ANYWHEREs i el seu pressupost associat. Aquests aspectes definiran les bases dels acords i negociació amb altres socis que vulguin incorporar-se al projecte, per tal de completar les necessitats del projecte. Per a la construcció del consorci es preveu atraure la implicació dels coordinadors i líders més rellevants dels darrers projectes de recerca europeus en la matèria, de manera que la UPC consolidi amb força el posicionament espanyol en l’escena internacional com a coordinador de coordinadors europeus en la matèria. l’àrea de mesures i tecnologies per respondre a esdeveniments meteorològics i climàtics extrems. L’última fase del treball correspon a la generació de la proposta ANYWHERE per presentar al programa H2020. L’experiència de l’equip del CRAHI-UPC i de les entitats implicades en les obres asseguren la generació de la proposta més competitiva.

PROJECTE RELACIONAT

SMUFF

ANYWHERE