Design and evaluation of a community and impact-based site-specific early warning system

Els recents esdeveniments de pluja extrema a Espanya, com la tempesta Glòria, han posat de manifest les llacunes en la comunicació d'emergència, especialment la desconnexió entre els sistemes d'alerta primerenca basats en impactes (IBEWS) disponibles i les mesures que fan les comunitats durant les emergències.

Aquest article presenta un marc centrat en la comunitat anomenat "sistema d'alerta primerenca específica del lloc" (SS-EWS) per dissenyar conjuntament i co-avaluar amb les comunitats un IBEWS per a ubicacions vulnerables dins de zones d'alt risc.

Els components del marc guien a les comunitats per identificar i avaluar els impactes locals; establir taules d'impacte i assessorament; derivació de llindars de pluja basats en l'impacte i nivells d'alerta; i la configuració del SS-EWS amb models de predicció numèrica del temps (NWP) basats en radar.

S'ha fet una primera implantació i avaluació del SS-EWS en una escola pública, dos passos de gual i a la ciutat de Terrassa, Barcelona, Espanya. El SS-EWS mostra resultats prometedors en activar avisos basats en la ubicació o específics del lloc compatibles amb els impactes reportats i proposar accions per reduir el risc local. A més, la combinació del NWP i la predicció immediata basada en radar va millorar la capacitat del SS-EWS per controlar l'evolució de la precipitació i captar pluges molt intenses. El SS-EWS pot ser un complement senzill i rendible per als EWS regionals per augmentar la preparació de les comunitats.