Emergency Risk Information and Assessments tailored for Communities

PERIODE: 01/11/2020 – 31/10/2022

ENTITAT FINANÇADORA: PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2017-2020

El tema de la futura proposta s’emmarca en la implementació de l’objectiu G del Marc de Sendai de l’OMS per a la Reducció del Risc de Desastres 2015 2030 que estableix Augmentar substancialment la disponibilitat i l’accés a (1) sistemes d’alerta primerenca multirisc i (2) desastres. informació i avaluacions de riscos a les persones l’any 2030. La primera part de l’objectiu esmentat ja ha estat abordada recentment amb èxit pel projecte ANYWHERE (www.anywhereh2020.eu), coordinat pel mateix grup que presenta la proposta actual (CRAHI- UPC): s’ha desenvolupat un Sistema Paneuropeu d’Alerta Precoç (MH-EWS) que proporciona una previsió detallada (en el temps i l’espai) de l’impacte que una gran varietat de fenòmens meteorològics provocaran localment sobre el territori i sobre la població. . La plataforma ha estat provada i validada operativament durant un any en 7 llocs pilot (Centres de Control d’Emergències) situats a regions europees amb diferents característiques climàtiques, mostrant excel·lents resultats (reducció important de danys i pèrdues humanes) i permetent un canvi de paradigma en la gestió d’emergències. per Proteccions Civils de “reactiu” a “proactiu” (iniciant els preparatius específics abans de l’ocurrència de l’esdeveniment i/o emergència) . La futura proposta té com a objectiu construir sobre l’èxit i sòlid fonament de ANYWHERE abordant la segona part (2) del Marc de Sendai, millorant la informació disponible i la comunicació entre les autoritats de gestió d’emergències i la població: maneres avançades d’aprofitar les noves tecnologies per augmentar la Es proposa la resiliència de la nostra societat davant les emergències i els desastres, donant poder als ciutadans per millorar la seva capacitat de resposta mitjançant alertes més efectives centrades en les persones i en el lloc (sota l’impacte futur d’una emergència). A més, es proposaran metodologies i eines innovadores per facilitar la comunicació bidireccional amb les autoritats, la difusió de plans d’autoprotecció, exercicis de conscienciació de riscos i educació en el context actual d’una societat interconnectada a l’era d’Internet.