Hazard Assessment based on Rainfall European Nowcasts

ACRÒNIM: HAREN

PERIODE: 01/01/2012 – 30/09/2013

ENTITAT FINANÇADORA: ECHO-230301-HAREN (European Commission)

URL: http://aqua.upc.es/haren/

L’objectiu del projecte és desenvolupar un sistema de seguiment i previsió de precipitacions que s’utilitzi en la previsió dels perills induïts per les precipitacions a escala local ia Europa. El projecte aprofitarà els mosaics OPERA i les millores recents de les tècniques de projecció immediata, algunes de les quals desenvolupades i provades dins de diversos projectes EC FP6 i FP7 (entre d’altres FLOODSITE, HYDRATE i IMPRINTS (www.imprints-fp7.eu), per generar previsions de precipitació d’alta resolució i identificació de perills a Europa, així com la incertesa associada d’aquests productes

El Consorci està format per 4 socis:

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Coordinador
  • Finnish Meteorological Institute (FMI)
  • Central Institute for Meteorology and Geodynamics
  • Finnish Ministry of Interior, Department for Rescue Services

A més a més, hi ha 5 Stakeholders:

  • Dirección General de Protección Civil y Emergencias de España
  • Civil protection section, Provincial Government of Lower Austria
  • Directorate General Joint Research Centre – Commission of the European Communities (JRC)
  • OPERA – EUMETNET
  • METEOALARM – EUMETNET

PROJECTES RELACIONATS

SMUFF

TAMIR

SMUFF

SMUFF

EDHIT

ERICHA

HAREN

EDHIT