Videos sobre notícies d'interés relacionades amb el CRAHI.

 1. Felipe Quintero: Ph.D. studies at CRAHI (SPA)
  30 Mb (MP4)

 2. David Velasco: Doing research at CRAHI
  30 Mb (MP4)

 3. TVE1 news at midday. 22/03/08
  30 Mb (WMV Windows Media)

 4. Weather mini-radar, pocket forecast
  (MP4)

 5. WaterChange Project: Final Video
  (MP4)


Videos about Castelldefels' floods.

Different interviews made to the group after the floods of Castelldefels from 9,10 October 2002.

 1. TVE-2 news at night. 11/10/02
  17 Mb

 2. TVE-1 news. 11/10/02
  19 Mb

 3. CNN+ news. 11/10/02
  20 Mb