Convenis de col.laboració

aca_2

Sala de telecontrol de l'ACA.

manresa

Episodi del 10 de Juny de 2000.

  1. Conveni entre el Departament de medi ambient de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per la creació d'un Grup de Recerca en Hidrometeorologia a Catalunya, (2001).

  2. Conveni marc entre l' Institut National Polytecnique de Grenoble (INPG) (França) i la UPC per a desenvolupar amb el LTHE temes de modelització hidrològica, i en particular per a desenvolupar l'estudi de les aplicacions hidrològiques del radar meteorològic.

  3. Creació d'una Xarxa Temàtica d'Hidrologia Mediterrània, dintre de l'II Pla de Recerca de Catalunya (CIRIT, Catalunya).

  4. Conveni marc entre Direction Departamentale de l'Equipement (Perpignan, França) i la UPC per a desenvolupar temes de modelització hidrològica, i en particular l'estudi de models de previsió d'inundacions (1994).