Contacta


Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI-UPC)
ETS d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

CRAHI-UPC
Mòdul C4 - Planta S1
C/ Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona


Tel: 934 017 371
Fax: 934 054 194
e-mail: crahiarrobacrahi.upc.edu
http://www.crahi.upc.edu

Servei d'atenció al client:
Horari d'atenció i de visites: 9:00 a 13:00 i 14:00 a 18:00
Adreça: CRAHI-UPC, c/ Jordi Girona 1-3, Mòdul C4 - Planta S1, 08034 Barcelona.
Director: Prof. Daniel Sempere Torres
e-mail: semperearrobacrahi.upc.edu
Tel:934 054 195

Cap de Recerca: Dr. Marc Berenguer Ferrer
e-mail: marc.berenguerarrobacrahi.upc.edu
Tel:934 054 195

Gerent: Jaume Urós Guijarro
e-mail: jaume.urosarrobacrahi.upc.edu
Tel:934 017 371