Multimèdia

daniel_bon_dia2

Entrevista amb el director del CRAHI. Dr. Daniel Sempere

event_15012001


Video de presentació del centre 2011
Video CRAHI

Presentació del grup
Presentació

Videos sobre notícies d'interés.
Aquí es troben diverses entrevistes realitzades al grup i altres notícies d'interès.

Videos de les notícies sobre el GPM (Global Precipitation Measurement)
Recull de videos apareguts als mitjants de comunicació sobre el GPM.

Videos del MITCH WorkShop II.
Vídeos referents al MITCH WorkShop II realitzat el 10, 11, i 12 de juny de 2002.

Animacions d'episodis.
Recopilatori d'animacions de diferents episodis.