Articles

art_1

art_2

Publicacions en revistes internacionals.

Llistat de les publicacions del grup, aparegudes a revistes iternacionals de l'àmbit de la hidrometeorologia.

Llibres i monografies.

Conjunt de referències dels diferents capítols de llibres publicats pel grup.

Comunicacions publicades en actes o resums de congressos internacionals.

Llista de les múltiples exposicions en congressos internacionals dintre de l'àmbit de la hidrometeorologia.