Altres publicacions

art_1

art_2

Presentacions.

Llistat de les últimes presentacions del centre.

Posters.

Conjunt de posters i murals realitzats al crahi.

Tesis doctorals.

Conjunt de tesis doctorals realitzades al crahi.

Tesines.

Conjunt de tesines realitzades al crahi.

PFC.

Conjunt de projectes de final de carrera realitzats al crahi.