Carretera Nevada

Ajudeu-nos a millorarel model de previsió de neu a la carretera

CarreteraNevada és una campanya de participació ciutadana a través de Twitter i el correu electrònic per recollir fotografies sobre l’afectació de la xarxa viària de Catalunya en cas de temporal de neu. La campanya s’emmarca dins del projecte ANYWHERE, centrat a desenvolupar solucions tecnològiques innovadores per anticipar i gestionar fenòmens meteorològics amb un fort impacte en la societat. La iniciativa està coordinada pel Centre de Recerca Aplicada en Hidrometeorologia (CRAHI) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC).

Per què fem una crida a la ciutadania?

A Catalunya, els temporals de neu o les nevades en llocs on no són habituals poden afectar i col·lapsar les carreteres i provocar greus problemes de mobilitat. Per evitar incidències o situacions de risc, és important conèixer l’estat d’afectacio de la xarxa viària. Per això, el CRAHI ha desenvolupat un model de previsió de les condicions de circulació a les carreteres davant d’episodis de neu.

Per millorar l’exactitud del model ens calen dades addicionals sobre l’estat de la xarxa viària (sensors de temperatura i d’acumulació de neu) que malauradament no tenim.

Què podeu fer per ajudar-nos a millorar el model?

Si veieu neu a la carretera, podeu participar en la campanya enviant-nos una fotografia. D’ara i fins al mes de març volem recollir dades d’arreu de Catalunya amb les vostres aportacions. En acabar la campanya de nevades actual, analitzarem les fotografies dels diferents episodis de neu ocorreguts durant l’hivern. Els resultats que se’n derivin ens permetran validar i millorar el model de previsió.

Què volem aconseguir?

Si recollim un volum considerable de dades de diferents ubicacions del territori, podrem validar el model de previsió. Un cop validat, s’espera que Protecció Civil Catalunya l’incorpori en el seu centre de comandament per poder gestionar millor els episodis de neu futurs.

Participeu-hi. Vols ser els nostres ulls a la carretera? Si veieu neu a la carretera, col·laborar-hi és molt senzill

  • Activeu el GPS - És imprescindible que activeu el GPS, per tal que la informació estigui correctament geoposicionada

  • Fes una fotografia - Feu una fotografia de la via afectada per la neu

  • Afegiu tres etiquetes -  Etiqueteu la fotografia amb el nom de la campanya (#CarreteraNevada), el nom de la carretera nevada (per exemple, #GI552) i la població (per exemple, #Arbúcies)

  • Compartiu - Compartiu la fotografia a Twitter mencionant els perfils @CarreteraNevada i @la_UPC

Share this post